Om klubben

Svenska Peugeotklubben – Club Peugeot de Suède – grundad 1979

De första stegen på vägen mot vad som skulle bli Svenska Peugeotklubben, togs på hösten 1978 utav en handfull 203- och 403-entusiaster. På vårvintern 1979 hade klubben sitt första konstituerande möte i Akalla utanför Stockholm, hos Peugeotförsäljaren där. Medlemsantalet var i början inte så stort, men redan i den första matrikeln från 1980 kunde man räkna in över 150 medlemmar. Nu är vi drygt 550 medlemmar i klubben.

Peugeots logotype Lejonet såg ut så här i slutet av 1970-talet, då Peugeotklubben bildades.

Klubbens inriktning har varit, och är fortfarande, att tjäna som förbindelselänk medlemmar emellan, i sökandet efter reservdelar, tekniska tips och råd, eller annat som krävs för att hålla en äldre bil rullande. För det ändamålet har vi vår klubbtidning Lejonet, som utkommer med fyra nummer per år. Klubbens nu gällande Stadgar antogs 1993 och reviderades senast 2019.

Härtill kommer de årliga sammankomsterna på olika håll i landet, där möjlighet ges att träffa likasinnade under trevliga former. Vi har rallyn, utflykter, reservdelsmarknader och ibland träffar där medlemmar förutom de sedvanliga bilaktiviteterna får tillfälle att ta del av olika lokala evenemang och sevärdheter utanför fordonshobbyn. Dessa aktiviteter annonseras i vår Kalender.

Svenska Peugeotklubben är sedan mitten av 1980-talet medlem av MHRF – Motorhistoriska Riksförbundet. Det är en paraplyorganisation som har som sin väsentligaste uppgift att föra medlemsklubbarnas talan gentemot myndigheter etc. Hösten 2019 har MHRF ca 200 anslutna klubbar med ca 100.000 medlemmar. Genom vårt medlemskap i MHRF kan vi dessutom erbjuda klubbens medlemmar att få teckna den förmånliga MHRF-försäkringen för samlarfordon.

Klubben är även ansluten till L’Aventure Peugeot. Denna organisation bildades 1982, och tog aktiv del i skapandet av Peugeotmuséet i Sochaux i Frankrike, som invigdes 1988. Verksamheten stöttas aktivt av företaget Peugeot, som är mycket måna om att hålla märkets historia levande. L’Aventure Peugeot är också en sammanhållande länk för Peugeotklubbar runt om i världen. Såväl Peugeotklubbar som enskilda personer kan bli medlemmar i organisationen.

Tillsammans med ett lands Peugeotklubb och generalagent arrangerar L’Aventure Peugeot  varje år ett Internationellt PeugeotMöte (IPM), dit klubbmedlemmar från anslutna klubbar i olika länder inbjuds. Detta möte ägde 1996 rum i Sverige – i Karlsborg – i regi av Svenska Peugeotklubben. 158 ekipage och mer än 300 deltagare kunde räknas in. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang, enligt de som var med.

Foton och text från flera av träffarna finns här
https://www.facebook.com/iapm2021
Texten är huvudsakligen på franska, men ett tryck på “Visa översättning” ger ju svensk text.