MHRF-Försäkringen

MHRF-Försäkringen för samlarfordon

MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de ca 200 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam. Det är MHRF som driver försäkringen och Folksam som förvaltar premierna och sköter skaderegleringen tillsammans med MHRF

MHRF-försäkringen

Det finns några grundkrav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen till din Peugeot.

  • Du måste vara medlem i en MHRF-ansluten klubb, i detta fall Peugeotklubben.
  • Ditt fordon måste i de flesta fall vara minst 20 år gammalt.
  • Du får endast bruka fordonet som hobbyfordon, privat eller i samband med evenemang. Du får alltså inte använda fordonet för brukskörning.
  • Du måste till vardags förvara ditt fordon i låst utrymme..

Numera kan ett fordon försäkras nästan oavsett skick och stuk. Tidigare fanns krav på att ett fordon skulle vara i originalskick, detta gäller inte längre.

På MHRF:s sida MHRF-försäkringen hittar du mera detaljerad information. Där finns också de olika försäkringstyperna beskrivna med uppgifter om årspremier och villkor mm.

Så här ansöker du om en MHRF-försäkring

Fr.o.m. 1 maj 2022 tar MHRF inte längre emot några ansökningar på papper. En ny hemsida lanserades den 9:e juni 2022 med helt nya sidor för försäkringshanteringen. Ansökan kan endast lämnas via den nya hemsidan och ansökan ska signeras med BankID av den som ansöker.

Klubbmedlem som inte har BankID måste fylla i en ansökningsblankett på papper, och i dessa fall måste i stället klubbens handläggare lägga in hela ansökan med bilder och protokoll på MHRF:s hemsida. En skannad eller fotad kopia av undertecknad ansökningsblankett ska då bifogas som ersättning för BankID-signeringen.

MHRF:s nya hemsida kommer att innehålla utförlig information om de nya rutinerna och beskriva vad du som söker en försäkring behöver göra.

Peugeotklubbens besiktningsmän

Göran Herbring
Försäkringssamordnare    
Tel. 073-386 69 99
Skansvägen 3
613 36  Oxelösund

Om klubben inte har någon besiktningsman i din närhet, kan ofta en besiktningsman från någon annan klubb hjälpa till. Kontakta ovanstående för närmare råd om detta.