MHRF-Försäkringen

MHRF-Försäkringen för samlarfordon

MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de ca 200 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam. Ca 38.000 försäkringar är f n (hösten 2019) upplagda på detta sätt. Det är MHRF som driver försäkringen och Folksam som förvaltar premierna och sköter skaderegleringen tillsammans med MHRF

MHRF-försäkringen

Det finns några grundkrav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen till din Peugeot.

 • Du måste vara medlem i en MHRF-ansluten klubb, i detta fall Peugeotklubben.
 • Ditt fordon måste i de flesta fall vara minst 20 år gammalt.
 • Du får endast bruka fordonet som hobbyfordon, privat eller i samband med evenemang. Du får alltså inte använda fordonet för brukskörning.
 • Du måste till vardags förvara ditt fordon i låst utrymme..

Numera kan ett fordon försäkras nästan oavsett skick och stuk. Tidigare fanns krav på att ett fordon skulle vara i originalskick, detta gäller inte längre.

På MHRF:s sida MHRF-försäkringen hittar du mera detaljerad information. Där finns också de olika försäkringstyperna beskrivna, uppgift om årspremier samt  den ansökningsblankett du måste fylla i.

Så här gör du för att få en MHRF-försäkring

 • Kontakta närmaste besiktningsman och boka tid för besiktning av ditt fordon. Gäller hel- och uppställningsförsäkring.
 • Fyll i ansökan om försäkring. Blanketten hämtar du på MHRF-försäkringens webbplats.
 • Ta ett antal färgbilder på ditt fordon enligt anvisningar på ansökningsblanketten.
 • Besiktningsmannen utfärdar och undertecknar ett protokoll över besiktningen. Du får en kopia av protokollet.
 • Samtliga handlingar – ansökan, protokoll och bilder – skickas till klubbens försäkringsansvarige, se nedan. Obs!  Inte till MHRF eller Folksam.
 • Försäkringsansvarig granskar handlingarna, gör klubbens påskrift på ansökan och skickar materialet vidare till MHRF.
 • MHRF granskar ansökan, och om allt är bra utfärdas försäkringen, normalt inom några dagar.

Peugeotklubbens besiktningsmän

Göran Herbring
Försäkringsansvarig    
Tel. 073-386 69 99
Skansvägen 3
613 36  Oxelösund
Thomas Knafve
Besiktningsman
Tel. 070-592 1499182 49  Enebyberg
Allan Persson
Besiktningsman
Tel. 070-341 9870784 66  Borlänge

Om klubben inte har någon besiktningsman i din närhet, kan ofta en besiktningsman från någon annan klubb hjälpa till. Kontakta någon av ovanstående för närmare råd om detta.