Medlemsregister och fordon

Medlems- och fordonsuppgifter

Nyhet! Som medlem har du ett konto i medlemsregistret, där du själv ändrar uppgifter om dig och dina fordon!

Vårt nya medlemsregister togs i drift i slutet av april 2020. I detta register kan du som medlem själv logga in på ditt konto och ändra uppgifter om din adress, telefonnummer och e-postadress mm.

Dina fordon finns också samlade på ditt konto. Här kan du enkelt ta bort fordon som du inte längre äger, och lika enkelt lägga till fordon som du nu är ägare till.

Första inloggningen från befintlig medlem förutsätter att det finns en aktuell e-postadress upplagd i vårt nya register (alla e-postadresser från gamla registret har flyttats över), eftersom ditt lösenord automatiskt skickas till dig via e-post. Du kan sedan byta till ett lösenord du själv väljer. Följ bara instruktionerna på medlemsregistrets startsida!

Ej e-postadress? Om du nu har en e-postadress, men den finns inte upplagd i registret sedan tidigare, skicka ett mail till klubbens kassör Gunnar Wiksten så lägger han upp adressen på ditt konto.

Inloggad i medlemsregistret har du tillgång till:

* Mitt konto – här gör du ändringar om dig och dina fordon
* Sök medlem – en sökfunktion på medlemmar, orter, fordon mm
* Matrikel – här kan du ta ut en aktuell matrikel i PDF-format
* Medlemskort – här skriver du själv ut ditt medlemskort