Klubbadresser

Svenska Peugeotklubben

Postadress
c/o Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36 Oxelösund

Organisationsnr    802433-6458
PlusGiro-konto      35 04 68-5
Klubbnr MHRF       9062
IBAN-konto             SE50 9500 0099 6042 0350 4685
BIC-kod                     NDEASESS

MHRF-För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Styrelse

Ordförande

Claes Eigert 
Magnus Ladulås väg 9
584 31  Hova
Tel. 070-653 52 17

Vice Ordförande

Erland Eriksson
Båtbyggarevägen 37
618 93  Kolmården
Tel. 072-5456815

Sekreterare

Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36  Oxelösund
Tel. 073-386 69 99

Kassör

Gunnar Wiksten
Idrottsgatan 10
753 35  Uppsala
Tel. 070-398 56 26

Övriga ledamöter

Ordinarie


Suppleant

Västerås
Västra Ämtevik
Uppsala
Kåge
Skövde

Tel. 070-538 19 52
Tel. 070-525 11 07
Tel. 073-406 97 39
Tel. 070-210 07 60
Tel. 070-860 33 27

Regionala kontaktpersoner

Region Syd
Region Väst
Region Öst
Region Mälardalen
Region Mitt
Region Nord

Vinslöv
Götene
Bromma
Västerås
Borlänge
Kåge

Tel. 076-093 16 18
Tel. 070-845 41 96
Tel. 070-590 23 65
Tel. 070-538 19 52
Tel. 070-341 98 70
Tel. 070-210 07 60

Valberedning

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Storå
Vikbolandet
Danderyd

Tel. 070-257 65 25
Tel. 073-434 30 10
Tel. 070-498 12 31

Reservdelsansvarig

Jan Larsson  Tel. 0515-305 57

Besiktningsmän

för försäkring                            finner du under MHRF-Försäkringen