Klubbadresser

Svenska Peugeotklubben

Postadress
c/o Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36 Oxelösund

Organisationsnr    802433-6458
PlusGiro-konto      35 04 68-5
Klubbnr MHRF       9062
IBAN-konto             SE50 9500 0099 6042 0350 4685
BIC-kod                     NDEASESS

MHRF-För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Styrelse

Ordförande

Claes Eigert 
Magnus Ladulås väg 9
584 31  Hova
Tel. 070-653 52 17

Vice Ordförande

Tomas Ögren
Ingebygatan 20
686 95  Västra Ämtervik
Tel. 070-525 11 07

Sekreterare

Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36  Oxelösund
Tel. 073-386 69 99

Kassör

Gunnar Wiksten
Idrottsgatan 10
753 35  Uppsala
Tel. 070-398 56 26

Övriga ledamöter

OrdinarieSuppleant

Västerås
Västra Ämtervik
Uppsala
Sala
Kåge
Skövde

Tel. 070-538 19 52
Tel. 070-525 11 07
Tel. 073-406 97 39
Tel. 070-545 31 02
Tel. 070-210 07 60
Tel. 070-860 33 27

Regionala kontaktpersoner

Region Syd
Region Väst
Region Mälardalen
Region Mitt
Region Nord

Horda
Götene
Västerås
Borlänge
Kåge

Tel. 070-861 73 90
Tel. 070-845 41 96
Tel. 070-538 19 52
Tel. 070-341 98 70
Tel. 070-210 07 60

Valberedning

Ordinarie
Suppleant

Vikbolandet
Danderyd

Tel. 073-434 30 10
Tel. 070-498 12 31

Reservdelsansvarig

Jan Larsson  Tel. 070-840 34 04

Jan Larsson har tagit över klubbens reservdelslager och har mycket annat i sitt lager som kan behövas vid reparation och renovering.
När han inte har delarna som behövs kan han tipsa om leverantörer.
Ring efter arbetstid eller skicka email med förfrågan.
Försök att alltid ange reservdelsnummer så långt det är möjligt.

Besiktningsmän

för försäkring finner du under MHRF-Försäkringen