Klubbadresser

Svenska Peugeotklubben

Postadress
c/o Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36 Oxelösund

Organisationsnr    802433-6458
PlusGiro-konto      35 04 68-5
Klubbnr MHRF       9062
IBAN-konto             SE55 8000 0829 9069 4252 4569
BIC-kod                     SWEDSESS

Styrelse

Ordförande

Claes Eigert 
Magnus Ladulås väg 9
584 31  Hova
Tel. 070-653 52 17

Vice Ordförande

Ove Pettersson
Läby Österby 34
755 92  Uppsala
Tel. 073-406 97 39

Sekreterare

Göran Herbring
Skansvägen 3
613 36  Oxelösund
Tel. 073-386 69 99

Kassör

Vakant

Övriga ledamöter

Ordinarie


Suppleant

Västerås
Vartofta
Götene
Brämhult
Kolmården

Tel. 070-538 19 52
Tel. 0515-305 57
Tel. 070-845 41 96
Tel. 070-964 23 01
Tel. 072-545 68 15

Regionala kontaktpersoner

Region Syd
Region Väst
Region Öst
Region Mälardalen
Region Mitt
Region Nord

Vinslöv
Götene
Bromma
Västerås
Borlänge
Boden

Tel. 076-093 16 18
Tel. 070-845 41 96
Tel. 070-590 23 65
Tel. 070-538 19 52
Tel. 070-341 98 70
Tel. 0921 510 77

Valberedning

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Vinslöv
Deje
Danderyd

Tel. 076-093 16 18
Tel. 0552-311 07
Tel. 08-755 32 87

Reservdelsansvarig

Jan Larsson  Tel. 0515-305 57

Besiktningsmän

för försäkring                            finner du under MHRF-Försäkringen