Fest För Franska Fordon söndag 6 maj 2018 kl 10 – 15 – Taxinge Slott

Vägbeskrivning

Taxinge Slott ligger ett stycke från E20 mellan Södertälje och Strängnäs, utmed delsträckan Nykvarn – Mariefred,

ca 6 mil från centrala Stockholm.

Från Stockholm: Ta avfart 140 mot Taxinge Slott

Från Strängnäs: Ta avfart 139 mot Mariefred och Taxinge