Kallelse till årsmöte 2023

Årsmöte arrangeras i samband med FFFF på Taxinge slott, 20:e maj.