Peugeotklubben i Peugeot in Motion

Peugeot Sveriges kundtidning Peugeot in Motion nr 1 2021 kom ut i veckan. Svenska Peugeotklubben och våra aktiviteter presenteras i detta nummer under rubriken En grupp entusiastiska Lejon. 

I reportaget på hela fem sidor är det ordförande Claes Eigert som intervjuas och berättar om klubbens historia, som sträcker sig över mer än 40 år, och om värdet i att vara medlem. Ett trevligt reportage med många fina bilder på klassiska Peugeotmodeller.

InMotion P-klubben