Avisering om medlemsavgiften för 2021 är nu utskickad till alla medlemmar i Svenska Peugeotklubben, antingen som brev/”vanlig” post eller som e-post. Avgiften är oförändrat 300 kronor.

Brev
Du som inte har en fungerande e-postadress upplagd i vårt medlemsregister – den saknas helt eller är gammal/felaktig – har fått avisering per brev med inbetalningskort. Detta gäller ca 20% av medlemmarna.  Vi tar väldigt gärna emot uppgift om e-postadress från dig som ännu inte anmält den.

E-post
Du som har en korrekt e-postadress i vårt register har fått din avisering via e-post. Detta gäller ca 80% av klubbens medlemmar. En viss risk finns dock alltid att ett mail hamnar i spam-/skräppostkorgen, så du som möjligen ännu inte fått avisering om din avgift kan behöva ta en titt i skräpposten.

Alldeles oavsett hur du fått din avisering ser vi fram mot din betalning senast den 29 januari. Och stort tack för att du anger ditt medlemsnummer när du betalar!

avgift 2021