Lejonet 2-2020

Innehåll Lejonet nr 2 2020

Ordföranden har ordet
Bokslutet i korthet och förslag till budget
Inställt årsmöte
3
4
4
Silverrundan 2020
En redaktörs tankar
5
6
Reservdelsträff 26 september
Peugeot 404 60 år
    7
8-12
Peugeot 404 Injection
Generation Z – Peugeot V6 PRV 1971 – 1997
13-17
18-21
PRV V6 och olika bilmodeller
Peugeotklubbens nya medlems- och fordonsregister
22
23
Notiser
Annonser
24
25
Inbjudan till sommarträff i Hjo26
Kalender 202027