Vår nya matrikel är klar!

Det var tre år sedan sist, och många uppgifter om både medlemmar och fordon hade passerat bäst-före-datum. Men nu är den klar, vår nya medlemsmatrikel levererades från tryckeriet idag och sänds nu till våra medlemmar. Matrikeln trycks som en specialbilaga till Lejonet nr 3 – 2019, men distribueras separat.

Alla uppgifter i matrikeln är per 2019-10-06, som var sista dagen för att anmäla ändringar i fordonsinnehav. För medlem som inte gjort någon anmälan om ändring kvarstår äldre uppgifter i även i den nya matrikeln.

Omslag matrikel 2019